מדיניות ביטול הזמנה ברשת מלונות סמארט

להלן אפשרויות הביטול של הזמנות שנעשו ישירות דרך החברה, ניתן לבטל הזמנות בהתאם למדיניות הביטול של המחירון הרלוונטי על פי תקנון האתר ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.

ניתן לבטל רק הזמנות שנעשו ישירות דרך החברה, להזמנות שנעשו דרך סוכן אנא פנו לסוכן הרלוונטי לביטול ההזמנה.

לביטול דרך מוקד ההזמנות –  3644*

לביטול דרך דואר אלקטרוני מחלקת הזמנות –  Info@smarthotels.co.il

לביטול הזמנה באתר האינטרנט-  במידה וביצעתם את ההזמנה באתר.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה ובקשה

 

תנאים לביטול הזמנה

ביטול הזמנה באמצעות אתר האינטרנט-

הרוכש יבצע ביטול הזמנה באתר האינטרנט של רשת מלונות סמארט על ידי כניסה למייל אישור ההזמנה, לחיצה על כפתור- שינוי/ביטול הזמנה זו. מתחברים עם מספר בקשת האירוח וכתובת המייל שהוזנה בתהליך הרישום, כשנכנסנו דרך המייל זה יופיע לבד אחרת צריך להקליד. מכאן ניתן לבטל ו\או לשנות את בקשת האירוח: פרטי אורחים, שינוי כרטיס אשראי, תאריכים, סוג חדר, להוסיף או להוריד חדר בהזמנה.

לביטול דרך מוקד ההזמנות הטלפוני-  יש להצטייד במספר ההזמנה ו/או שם המזמין.

לביטול דרך דואר אלקטרוני מחלקת הזמנות –  Info@smarthotels.co.il

במעמד הבקשה במייל יש לצרף את הפרטים הבאים:

  1. שם מלא
  2. מספר תעודת זהות
  3. שם המלון
  4. מספר ההזמנה
  5. מספר הטלפון

 

יובהר כי פרטי כרטיס האשראי המוזן לאתר האינטרנט של רשת מלונות סמארט ו/או שיימסר לנציגיה טלפונית משמשים להבטחת ההזמנה בלבד וחיוב הכרטיס יבוצע רק בעת ההגעה לבית המלון בפועל, למעט לגבי הזמנה שאינה ניתנת לביטול או החזר, שכרטיס האשראי לגביה יחויב במלוא סכום ההזמנה מיד לאחר שתבוצע ההזמנה.

 

המועד הקובע לעניין ביצוע הזמנה ו/או כל ביטול ו/או שינוי בה הוא המועד בו תתקבל בפועל ההזמנה ו/או ההודעה בדבר שינוי ו/או ביטול אצל רשת מלונות סמארט, בין אם בוצעו באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל, דואר רשום או פקסימיליה. ככל שמדובר במועד שאינו ביום עסקים תחשב ההזמנה ו/או הביטול ו/או השינוי כאילו התקבלו בבוקר יום העסקים הראשון לאחריו. מועד ביצוע כל הזמנה יחשב המועד בו ישלח למזמין אישור בדואר אלקטרוני מאת רשת מלונות סמארט בדבר קליטת ההזמנה.

 

מועד ביצוע שינוי או ביטול בהזמנה יהיה כפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010, כפי שיהיו בכל עת. לגבי עסקה שבוצעה מרחוק – ניתן יהיה לבצע הביטול בתוך 14 ימים מביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול יעשה לפחות 2 ימי עסקים (ימים שאינם ימי מנוחה) לפני המועד שהיה מיועד להגעה למלון (סעיף 2 (3) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את ההזמנה, והמזמין יחויב בתשלום מלא לפי ההזמנה המקורית בגין כל שינוי/ ביטול/ קיצור/ אי הגעה/ איחור.

רשת מלונות סמארט תהא רשאית לקבוע מועדים שונים וארוכים יותר לביצוע ביטול/ שינוי/ קיצור הזמנות – ובלבד שהמידע זה פורסם מראש בטרם בוצעה ההזמנה, ובכפוף לכל דין.